سانسور انلاین امروزی

  • Downward trend arrow

    "آزادی اینترنت در حال کاهش است"

    از ۶۵ کشور مورد ارزیابی در گزارش آزادی در اینترنت سال ۲۰۱۶ ، ۳۴ کشور از ماه ژوئن سال ۲۰۱۵  خط سیری منفی داشته اند. این در حالی است که  دولت ها با گسترش سانسور آنلاین به طور فزاینده ای رسانه های اجتماعی و وسایل ارتباط جمعی را مسدود کرده اند.

  • No icon

    "سانسور محتوای آنلاین در بسیاری از کشورها افزایش پیدا می کند"

    در سال ۲۰۱۶ همچنان بسیاری از کشورها، از جمله ایران، سوریه، عربستان سعودی، اتیوپی، و روسیه، به سانسور محتوای آنلاین، از طریق فیلتر کردن، حذف مطالب و یا پیگرد افراد ادامه می دهند. به عنوان مثال، صدها نفر در ایران،  پس از تهمت "غیر اخلاقی"، "غیر قانونی" و "غیر اسلامی بودن به  پست های، اینستاگرم و تلگرامشان، بازداشت شدند.

netfreedom score farsi

ما موضوع سانسور موثر برمخاطبان را طوری مطرح می کنیم که ارتباط مردم با ابزارهای موثری برقرار شود که امکان دسترسی اینترنت و اطلاعات حیاتی مورد نیاز انها را فراهم کنند.

وب سایت های آژانس های خبری بین المللی اغلب در بسیاری از کشورها مسدود شده اند.به منظور ارتباط مردم به این سایت ها ما ابزارها را در زبان های زیر توصیه می کنیم: انگلیسی.، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، فارسی، چینی، روسی

ما همچنان ارائه دهنده اطلاعات در مورد نحوه دسترسی و یا دانلود ابزار و در بعضی موارد چگونگی نحوه استفاده از آنها هستیم. اغلب دولتها سعی خواهند کرد این راه کارهای ما را مسدود کنند ولی ما به طور مستدام وبسایت را به روز آورده و به شما برای دسترسی به اینترنت کمک خواهیم کرد.

حمایت از آزادی اینترنت

با همکاران ما

نمایندگان بخش ضد سانسور از رسانه های ذیل تصمیم گرفته اند آزادی در اینترنت را برای مردمی که در حال حاضر در محیط های سرکوبگر زندگی می کنند، افزایش دهند. هدف این رژیم ها جلوگیری از دسترسی به اطلاعات و آزادی بیان است.